مدرسه – مکتب سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

مدرسه – مکتب: سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل حرکت نماینده زن پارلمان استرالیا علیه برقع (عکس)

یک نماینده زن پارلمان استرالیا در اعتراض به پوشیه و برقع، با این لباس به پارلمان آمد.

حرکت نماینده زن پارلمان استرالیا علیه برقع (عکس)

حرکت نماینده زن پارلمان استرالیا علیه برقع (عکس)

عبارات مهم : انتقاد

یک نماینده زن پارلمان استرالیا در اعتراض به پوشیه و برقع، با این لباس به پارلمان آمد.

به گزارش ایلنا ؛او خواهان ممنوعیت برقع و پوشیه در استرالیاست. بعضی نمایندگان از این حرکت انتقاد کرده اند.

حرکت نماینده زن پارلمان استرالیا علیه برقع (عکس)

واژه های کلیدی: انتقاد | استرالیا | استرالیا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs