مدرسه – مکتب سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

مدرسه – مکتب: سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ترامپ تعلیق چه تحریم‌هایی را تمدید می‌کند؟

رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روزهای آینده در جهت عمل به مفاد برجام و اجرای آن، تعلیق تحریمهای این کشور را علیه بخش های اقتصادی و مالی و بخصوص صنعت نفت کشور عز

ترامپ تعلیق چه تحریم‌هایی را تمدید می‌کند؟

ترامپ تعلیق چه تحریم هایی را تمدید می کند؟

عبارات مهم : ایران

رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روزهای آینده در جهت عمل به مفاد برجام و اجرای آن، تعلیق تحریمهای این کشور را علیه بخش های اقتصادی و مالی و بخصوص صنعت نفت کشور عزیزمان ایران مد نظر قرار دهد.

به گزارش ایرنا، موعد تمدید تعلیق تحریم های ذیل امروز و روزهای آتی است که این امر با تصمیم دونالد ترامپ در اعلام پایبندی و یا عدم پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام همزمان شده است است.

10 ژانویه (20 دی) موعد تمدید 180 روزه تعلیق تحریم های مالی اعمال شده است آمریکا (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act) بر صنعت نفت و دولت کشور عزیزمان ایران هست. دولت ترامپ در تابستان امسال این تعلیق را تمدید کرد.

این روز همچنین موعد تمدید 180 روزه تعلیق تحریم های اعمال شده است آمریکا (Iran Freedom and Counter Proliferation Act) بر بخش های مالی، انرژی، کشتی سازی و کشتیرانی کشور عزیزمان ایران نیز هست. دولت ترامپ در تابستان امسال این تعلیق را نیز تمدید کرد.

11 ژانویه (21 دی) موعد تمدید 120 روزه تعلیق تحریم های مالی اعمال شده است آمریکا (National Defense Authorization Act for FY 2012) بر صادرات نفت کشور عزیزمان ایران می باشد. دولت ترامپ این تعلیق را تاکنون دو بار تمدید کرده است.

17 ژانویه (27 دی) موعد تمدید 180 روزه تعلیق تحریم های اعمال شده است آمریکا (Iran Sanctions Act) بر صنعت نفت کشور عزیزمان ایران می باشد. دولت ترامپ در تابستان امسال نیز این تعلیق را تمدید کرد.

آن گونه که آینده نگری شده است هست، تصمیم ترامپ در مورد تمدید تعلیق تحریم های فوق – که از الزامات پایبندی به برجام است – آخرهای این هفته اعلام خواهد شد.

گر چه ترامپ 90 روز پیش و در موعد اعلام پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام از انجام آن سرباز زد و بررسی این امر را به کنگره سپرد ولی تاکنون از تمدید تعلیق تحریم های ضد ایرانی تخطی نکرده است.

ترامپ تعلیق چه تحریم‌هایی را تمدید می‌کند؟

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | تحریم ها | دولت ترامپ | دونالد ترامپ | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs