مدرسه – مکتب سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

مدرسه – مکتب: سیاسی مقام معظم رهبری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

آیا «آتش به اختیار» که به تازگی به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده، معانی متعددی دارد و می تواند راجع به طیف های متفاوت فکری صادق باشد؟ آیا یک طیف فکری خاص تلا

دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

عبارات مهم : سیاسی

آیا «آتش به اختیار» که به تازگی به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده، معانی متعددی دارد و می تواند راجع به طیف های متفاوت فکری صادق باشد؟ آیا یک طیف فکری خاص تلاش می کند از این مفهوم تفسیر یک طرفه ارائه کند؟ از سوی دیگر، آیا مطالبات مردم از دولت آقای روحانی در چهار سال آینده با گذشته تفاوت پیدا کرده است؟ روحانی چه مسیری در این چهار سال در پیش خواهد داشت؟ جهت پاسخ به این سوالات با آیت ا… محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم گفت وگو کردیم. آیت ا… غرویان اعتقاد است: «هنگامی که شورای نگهبان افرادی را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند، به منزله این است که این افراد مورد تایید نظام و مردم هستند.

دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

در نتیجه فردی که از بین این افراد به ریاست جمهوری برگزیده می شود و مورد اعتماد مردم قرار می گیرد، جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی است و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار دارد. به همین علت نیز مقام معظم رهبری همواره از دولت های برآمده از آرای مردم حمایت کرده و با رهنمودهای خود تلاش می کنند دولت را در خدمات رسانی به مردم یاری بدهند. در نتیجه حامیان و هواداران دولت آقای روحانی نیز در چارچوب قانون اساسی می توانند عمل کنند و به این شیوه آقای روحانی را در موفقیت زیاد در زمینه آسایش و آرامش مردم یاری بدهند.»

در ادامه متن گفت وگوی آیت ا… محسن غرویان با «آرمان» را از نظر می گذرانید.

آیا «آتش به اختیار» که به تازگی به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده، معانی متعددی دارد و می تواند راجع به طیف های متفاوت فکری صادق باشد؟ آیا یک طیف فکری خاص تلا

پس از مطرح کردن مفهوم «آتش به اختیار» از سوی مقام معظم رهبری تفسیر های متعددی از سوی شخصیت ها و گروه های سیاسی صورت گرفته هست. به نظر شما آیا مقام معظم رهبری در مقطع کنونی این عبارت را مطرح کردند؟

فرمایشات مقام معظم رهبری باید به صورت یک مجموعه فکری و در چارچوب فکری ایشان مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. به همین علت نباید از فرمایشات ایشان برداشت های مقطعی و جزیره ای صورت بگیرد. در گذشته مقام معظم رهبری در یک مقطع عنوان کردند که نیروهای سیاسی و اجتماعی نباید به صورت خودسرانه عمل کنند و بلکه همه باید خود را به قانون متعهد بدانند. در نتیجه در شرایط کنونی نیز که ایشان از مفهوم«آتش به اختیار» استفاده کرده اند، نباید تفسیر خودسرانه و بدون منطق از این فرمایش صورت بگیرد.

در این زمینه امام جمعه شیراز عنوان کردند: «باید تفسیر درست و دقیقی از فرمایش مقام معظم رهبری داشته باشیم و از تفسیر های جریانی و گروهی خودداری کنیم.» به نظر من نیز فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری در زمینه لزوم تعهد گروه های سیاسی به قانون را باید در کنار فرمایش تازه ایشان در زمینه آتش به اختیاری قرار داد و به این شیوه تفسیر کرد. توصیه دیگر اینکه نشانه رهبر معظم انقلاب از بیان این عبارت این بوده که افراد و گروه های سیاسی روحیه انتقاد و نقد کردن را داشته باشند و هر جا که احساس کنند نظام و کشور ممکن است از بعضی سیاست ها آسیب ببیند، به صورت خودجوش به مسئولان تذکر بدهند.

دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

مطرح کردن مفهوم «آتش به اختیار» به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و کارها خودسرانه نیست، بلکه به معنای اوج رفتن حساسیت و دقت گروه های متفاوت اجتماعی وسیاسی در آینده خود هست. توصیه مهم در این زمینه اینکه مفهوم «آتش به اختیار» باید در جهت قانون و وحدت جامعه تفسیر و تبیین شود. مساله دیگر اینکه اجرا کردن مفهوم «آتش به اختیار» باید با رعایت اصول اخلاقی و با ادبیات ممتاز و فاخر صورت بگیرد. در نتیجه کسی نمی تواند مفهوم آتش به اختیار را که بار معنایی مثبت و سازنده دارد به یک مفهوم منفی تقلیل بدهد و با استفاده از این مفهوم در جهت تخریب دیگران حرکت کنند. باید این توصیه را در نظر بگیریم که احزاب و گروه های سیاسی در زمینه های متفاوت دارای نظر های متفاوتی هستند. جهت مثال نظر جریان های سیاسی نسبت به مساله آزادی متفاوت است.

برخی از جریان های سیاسی به دنبال آزادی زیاد سیاسی هستند، در حالی که بعضی دیگر معتقدند آزادی سیاسی به معنای واقعی در کشور وجود دارد. در نتیجه استراتژی جریان های متفاوت در زمینه مفهوم آزادی با یکدیگر متفاوت هست. به نظر من مفهوم «آتش به اختیار» می تواند در این زمینه به جریان های سیاسی کمک کند. جریان های سیاسی با استفاده از این مفهوم می توانند تلاش بیشتری در جهت تحقق اهداف خود در زمینه های متفاوت انجام بدهند. این مفهوم به گروه های فکری و سیاسی کمک می کند که با دقت و حساسیت بیشتری دغدغه های خود را مطرح کنند و در جهت آن اقدام کنند.

آیا «آتش به اختیار» که به تازگی به وسیله مقام معظم رهبری مطرح شده، معانی متعددی دارد و می تواند راجع به طیف های متفاوت فکری صادق باشد؟ آیا یک طیف فکری خاص تلا

در روزهای گذشته بعضی از افراد عنوان کرده اند که مفهوم آتش به اختیار تنها مختص به یک طیف فکری هست. آیا به اعتقاد شما این نوع تفسیر صحیح است؟

مقام معظم رهبری در صحبت خود در حرم حضرت امام(ره) در روز چهاردهم خرداد به صراحت عنوان کردند که جریان پیروز و جریان شکست خورده در انتخابات باید از خود ظرفیت نشان بدهند و بعد از اعلام نتیجه های انتخابات اتفاقات گذشته را فراموش کنند و در جهت وحدت کشور حرکت کنند. بدون شک سخن ایشان به این معناست که جریان های سیاسی نباید موفقیت ها و شکست های خود را در آینده مردم دخالت بدهند. از سوی دیگر مقام معظم رهبری مفهوم آتش به اختیار را خطاب به همه جریان ها و شخصیت های سیاسی عنوان کردند و به هیچ عنوان روی سخن ایشان با یک گروه و طیف فکری خاص نبوده است.

در نتیجه جریان پیروز در انتخابات و جریانی که شکست خورده اند، در استفاده از مفهوم آتش به اختیار آزاد هستند و این مفهوم یک مفهوم کاملأ دوطرفه هست. سخنان رهبر معظم انقلاب همواره و در همه مقاطع خطاب به همه مردم و گروه های سیاسی عنوان شده است است و کسی نمی تواند فرمایشات ایشان را به سود یک طیف فکری مصادره کند. از سوی دیگر، هنگامی که شورای نگهبان افرادی را به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کند، به منزله این است که این افراد مورد تایید نظام و مردم هستند.

دولت روحاني هرگز تنها نمي ماند

در نتیجه فردی که از بین این افراد به ریاست جمهوری برگزیده می شود و مورد اعتماد مردم قرار می گیرد جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی است و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار دارد. به همین علت نیز مقام معظم رهبری همواره از دولت های برآمده از آرای مردم حمایت کرده و با رهنمودهای خود تلاش می کند دولت را در خدمات رسانی به مردم یاری بدهند. در نتیجه حامیان و هواداران دولت آقای روحانی نیز در چارچوب قانون اساسی می توانند عمل کنند و به این شیوه آقای روحانی را در موفقیت زیاد در زمینه آسایش و آرامش مردم یاری بدهند. از این نظر، دولت روحانی هرگز تنها نمی ماند.

برخی از گروه های رادیکال به تازگی با جمع آوری طومار عنوان کرده اند در زمینه جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها آتش به اختیار عمل می کنیم. نظر شما در این زمینه چیست؟ راهکار شرعی ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان یکی از مطالبات جدی زنان جامعه چیست؟

به نظر من ورود زنان به ورزشگاه یک مساله حکومتی است و نیاز به حکم حکومتی دارد. این در حالی است که در بعضی از مسابقه های ورزشی زنان در ورزشگاه ها حضور پیدا کرده اند. این مساله نشان می دهد مسئولان مربوطه به این نتیجه رسیده اند که ورود زنان به ورزشگاه ها با حفظ حریم های شرعی و اخلاقی جایز است و زنان می توانند وارد ورزشگاه ها شوند. البته این مساله به تازگی مطرح نشده و در گذشته نیز به شکل های متفاوت در سطح جامعه مطرح شده است بود. با این وجود در شرایط کنونی بعضی از مسئولان در این زمینه به دنبال تجدیدنظر در قوانین گذشته هستند. به نظر من فقها، علما، اندیشمندان و صاحبنظران در این زمینه باید به یک جمعبندی برسند و جهت این عنوان یک راه حل منطقی و علمی پیدا کنند. از سوی دیگر مسئولان باید در این زمینه با مراجع عظام مشورت کنند و نظر های آنها را دریافت کنند و سپس به یک تصمیم نهایی دست پیدا کنند.

نکته دیگر اینکه باید تمامی جوانب شرعی و اخلاقی ورود زنان به ورزشگاه مورد بررسی تصمیم گیرندگان جامعه قرار بگیرد و سپس با یک حکم حکومتی این مساله جهت هر لحظه به نتیجه برسد. در مورد تصویر العمل انصار حزب ا… به این مساله نیز باید عنوان کنم این گونه تصویر العمل ها در گذشته نیز وجود داشته و تجربه نشان داده که به نتیجه مطلوب نرسیده هست. در نتیجه بهتر است مسئولان به شکل عقلایی و منطقی این مساله را حل کنند.

واژه های کلیدی: سیاسی | مقام معظم رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs